Dlaczego logo nie można zrobić w 2 godzinę i za 20 dolarów?

Proces tworzenia logo składa się z kilku etapów badań:

- Badanie najnowszych trendów i tendencji;
- Ocena niszy firmy;
- Analiza głównych konkurentów, badanie ich strategii marki;
- Określenie potrzeb i pragnień konsumentów;
- Tworzenie portretu docelowego konsumenta;
- Ocena możliwości, mocnych i słabych stron firmy.

Image
Logo i jego obowiązki:

1. Kiedy ktoś zobaczy Twoje logo, powinien je natychmiast zapamiętać i rozpoznać na następnym spotkaniu.

2. Logo musi wzbudzać zaufanie, podziw i oddanie ludzi.

3. Dobre logo musi odzwierciedlać działalność lub charakter przedsiębiorstwa.